Resultaten voor gezag

 
 
gezag
Gezag Wikipedia.
Het uitoefenen van dit soort gezag is, volgens aanhangers van datzelfde gezag, gelegitimeerd. Anti-autoritaire stromingen bewerken brontekst bewerken. Wettelijk gezag bewerken brontekst bewerken. Een van de vormen van wettelijk gezag is wettelijk gezag over een minderjarige. In Nederland is dit ouderlijk gezag of voogdij.
Synoniemen van gezag; ander woord voor gezag synoniemen.net.
bekendheid, beroemdheid, eer, faam, gezag, goede naam, naam, prestige, renommee, roep, vermaardheid heerschappij zn.: bestuur, gezag, macht, opperbestuur, overheersing, overwicht, suzereiniteit autoriteit zn.: bestuur, bewind, gezag, gezagsdrager, gouvernement, overheid, regime krediet zn.: aanzien, geloof, geloofwaardigheid, gezag, invloed, vertrouwen bewind zn.:
Tweehuizen Ouders Rechten van een ouder die gezag niet uitoefent.
Een buitenstaander is verplicht om aan de ouder die geen gezag uitoefent, op eenvoudig verzoek, alle informatie door te geven aangaande de beslissingen die de andere ouder voor de persoon en het beheer van de goederen van het kind nam.
Het ouderlijk gezag: wat houdt dat nu eigenlijk in? Scheiden via Bemiddeling.
Wanneer de ouders niet meer samenwoonden was het meestal de moeder die het ouderlijke gezag uitoefende en in dit geval moest vader bij niet akkoord naar de Rechtbank stappen. In die tijd sprak men dan ook van een exclusief ouderlijk gezag.
Ouderlijke verantwoordelijkheid, ouderlijk gezag en omgangsrecht na een scheiding Your Europe.
Praktische tips voor vrijwilligers. Ziektekostendekking bij kort verblijf. Naar een dokter of ziekenhuis in het buitenland. Ongeplande gezondheidszorg: kosten en vergoedingen. Geplande medische zorg in het buitenland. Geplande medische zorg in het buitenland. Kosten en terugbetaling: geplande medische behandeling in het buitenland. Informatiepunten: geplande medische zorg in het buitenland. Geneesmiddelen in en ander EU-land of online kopen. Een doktersvoorschrift afhalen in het buitenland. Doktersvoorschriften in het buitenland: kosten en terugbetaling. Als u in het buitenland woont. Echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Alimentatieplicht onderhoudsbijdrage voor gezinsleden. Vermogensstelsels van internationale paren. Erkenning van overheidsdocumenten in de EU. Uw erfenis regelen als u in het buitenland woont. Afwikkeling van een buitenlandse erfenis. Producten en diensten kopen. Informatie over contracten. Prijzen en betalingen. Btw Belasting over de toegevoegde waarde. Verzending en levering. Garantie en annulatie. Uw rechten als koper.

Contacteer ons